Over regeneratief denken

Wat is regeneratief denken?

Bij regeneratief denken leer je anders kijken naar jezelf, naar de ander, naar de wereld. Regeneratief denken gaat uit van levende (eco)systemen, van gehelen. Door jezelf te zien als een ecosysteem en als onderdeel van andere ecosystemen kun je niet meer met dezelfde ogen kijken als dat je daarvoor deed. Met behulp van frameworks, die levende systemen beschrijven, word je uitgedaagd steeds het geheel in ogenschouw te houden en tot nieuwe gedachten te komen. Hoe we denken maakt namelijk hoe we de wereld zien. En wanneer we steeds in dezelfde kringetjes denken, vanuit dezelfde (automatische) gedachtenpatronen, kan er niets nieuws ontstaan. Wanneer we contact kunnen maken met het potentieel dat er ook altijd is, komt er veel energie en levenslust vrij.
“You cannot solve a problem from the same consciousness that created it. You must learn to see the world anew.” – Albert Einstein
Neem contact op

Is regeneratief denken iets voor jou?

Wanneer je in je leven worstelt met vraagstukken en steeds maar terecht komt in schijnbare paradoxen. Wanneer je voelt dat er meer mogelijk is, meer potentieel, in jou, in je leven, in de wereld om je heen en je wilt leren hoe je daar meer contact mee kan maken. Regeneratief denken vraagt van ons dat we wakker zijn en steeds maar weer bewust proberen wakker te blijven. Hier komt altijd een bepaalde mate van ongemak bij kijken. Dit is onderdeel van het proces.